• Valpar
  • Cavaliervalpar 8 juni

"Zelda" är parad och beräknas att valpa runt 8 junidetta blir hennes sista kull!
e. SE JV-12 SE UCH Vouges Dynasty
Patella - UA Ögon - UA Hjärta - UA 6 år
SE V-10 SE UCH Clopsville Baileys x SE UCH Vouges Christina )
u. Angeleyes Twilight Prinzess 
Patella - UA Ögon - UA Hjärta - UA 5 år , CK på utställning
( Vouges Jackpot x Twilight Sisters Classic Red Angel)