Andy står till avel
Andy är Hjärta - UA 7 år

Chadyline Andy McCoy

Fri från episodic falling, dry eye och curly coat syndrome

Andy är
Patella - ua Hjärta - ua  ( 7 år) Ögon - ua
Han har CK i jkl
han har gjort MH med godkänt skott

Andy visades i

kalmar inoff. HP BIR BIG-4

Ölands BK:s inoff HP BIR BIG BIS

Ronneby Int 10 aug: domare Rita McCarry-Beattie Irland
Exc 1 jkk CK BH-4
kritik: Very pleasing head and expression,exellent neck, Well placed shoulder,very balanced outline, moving soundly in both direktion, exellent temprement, exellent coat and condition for his age.

"Andy" visades på en inoff utst som junior:
1 jkk HP BH-1 BIM Nybro BK, 1 jkk HP BIR BIG-4 Kalmar BK

"Andy" har nu debuterat på utst. den 4 nov på cavaliersällskapets utst.
Han fick 1 vkk 4-6 mån, HP BH-1 BIM valp
domare Kirsti Määttänen Finland

Kritik: Nice Black & Tan puppy. Lovely Head & Expression. Very good body for his age. Good Bones. Well enought angulated. Moves Very well with lovely topline.Lovely Temperament.

"Andy" 9 mån
"Andy" 12 v
Andy 11 v
"Andy" 8 v

Född: 2012-06-05
e. Magnumin Mike Monroe u . Chadyline Divine Bliss

"Andy" 9 mån
Chadyline Andy McCoy

Tack till Nina och Linus Kennel Chadyline för Härliga "Andy"!!!